петак, 6. март 2009.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

У нашем месту постоје активности груписане око идеје бриге за старе особе. Те активности спроводи Општинска организација Црвеног крста. Ова организација указује помоћ старим обилазећи их и достављајући им лекове и неопходне намирнице.
Стручно веће наставника енглеског језика и ученици који тај језик изучавају у ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ уочили су да се старима може помоћи и на други начин.
Текст који следи је један од начина који иде у прилог претходној тврдњи.

Old people

We are always in a hurry to finish our daily obligations and we do not have time to notice people beside us. Some of those people are old and helpless. Most of them live alone. If we only stop for a moment and turn our attention to them we`ll see muted glow in their eyes, a hidden sedness. Some of them have a smile on the face but it`s a frozen smile and it doesn`t express happiness.
Maybe it comes from their memories. Don`t let these dear people live in the memories! Bring them back to reality from which they have fled because they were abandoned and left alone. Make them smile! Make their world nice! Find out what are they missing, what they need. In one word: Let`s be there when they need us!

By:
Gordana Brstina
Tamara Berbakov
Žaklina Nikolić
Tanja Kormanjoš
Теаcher:
Zorica Berbakov